เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะส่วนที่ ๒ (สัมภาษณ์) กําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะส่วนที่ ๒ (สัมภาษณ์) กําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

******************************

              ตามที่ได้มีประกาศวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป และสถานศึกษาได้ดําเนินการประเมิน สมรรถนะส่วนที่ ๑ วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป และวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง ในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗ แล้วนั้น

                วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะส่วนที่ ๒ (สัมภาษณ์) กําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

 >>>Download<<<