ติดต่อวิทยาลัย

วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร        

สังกัด  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ที่ตั้ง    เลขที่ 73 หมู่1 ตำบลสระแก้ว อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด  

          รหัสไปรษณีย์ 45140

          เบอรฺ์โทรศัพท์ 043-590-272  

          โทรสาร 043-590-192   

           เวบไซต์ : http://www.piacec.ac.th/

           e-mail : pThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

           admin : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.