ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน และปฏิบัติการ ๓ ชั้น ๒,๒๔๐ ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก

 

ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน และปฏิบัติการ ๓ ชั้น ๒,๒๔๐ ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก

******************************

                    ตามที่ วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ จ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน และปฏิบัติการ ๓ ชั้น ๒,๒๔๐ ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก นั้น
                    จ้างปรับปรุ่งหลังคาเรียน และปฏิบัติการ ๓ ชั้น ๒,๒๔๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ หลัง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มธุรกิจ ๒๐๐๑ (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๐๖,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนหาพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้วปวง

 >>>Download<<<