เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคสมทบ ระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2566

S 17317890

วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคสมทบ ระดับ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2566

สาขาวิชาการบัญชี และ สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

ตั้งเเต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ได้ที่ลิงค์ : https://admission.vec.go.th/web/student.htm?mode=register